• Phone: +91 9999 777 122
 • Email: Info[at]discover-india.in
 • Plan Your Trip
 • Delhi
 • Sariska
 • Jaipur
 • Ranthambhore
 • Bharatpur
 • Agra

Wildlife Tour Rajasthan
Start/End: Delhi

07

Night
 • Delhi
 • Jaipur
 • Pushkar/ Ajmer
 • Jodhpur
 • Udaipur

Short Escape to Rajasthan
Start/End: Delhi/ Udaipur

08

Night
 • Delhi
 • Agra
 • Jaipur
 • Pushkar/ Ajmer
 • Jodhpur
 • Bikaner
 • Mandawa

Rajasthan Heritage Tour
Start/End: Delhi

09

Night
 • Delhi
 • Agra
 • Jaipur
 • Bikaner
 • Jaisalmer
 • Jodhpur
 • Udaipur

Magical Rajasthan Tour
Start/End: Delhi/ Udaipur

09

Night
 • Delhi
 • Jaipur
 • Agra
 • Gwalior
 • Orcha
 • Khajuraho
 • Varanasi

Rajasthan & North India Tour
Start/End: Delhi

10

Night
 • Delhi
 • Mandawa
 • Bikaner
 • Jaisalmer
 • Sam/Khuri Sand Dunes
 • Osiyan
 • Jodhpur
 • Khimsar
 • Jaipur

Rajasthan Desert Tour
Start/End: Delhi

11

Night
 • Delhi
 • Mandawa
 • Bikaner
 • Jaisalmer
 • Jodhpur
 • Udaipur
 • Chittorgarh
 • Pushkar/Ajmer
 • Jaipur

Discover Rajasthan
Start/End: Delhi

12

Night
 • Delhi
 • Mandawa
 • Bikaner
 • Jaisalmer
 • Jodhpur
 • Mount Abu
 • Udaipur
 • Chittorgarh
 • Pushkar/Ajmer
 • Ranthambhore
 • Jaipur

Grand Tour of Rajasthan
Start/End: Delhi

15

Night
 • Delhi
 • Jaipur
 • Pushkar/Ajmer
 • Jodhpur
 • Udaipur
 • Cochin
 • Munnar
 • Alleppey
 • Kovalam

Rajasthan & Kerala Tour
Start/End: Delhi/ Trivendram

14

Night
 • Delhi
 • Mandawa
 • Bikaner
 • Jaisalmer
 • Jodhpur
 • Udaipur
 • Chittorgarh
 • Pushkar/Ajmer
 • Jaipur
 • Agra
 • Kathmandu

Rajasthan with Nepal Tour
Start/End: Delhi/ Kathmandu

17

Night
 • Delhi
 • Agra
 • Jaipur
 • Ranthambhore
 • Pushkar/Ajmer
 • Chittorgarh
 • Udaipur
 • Mount Abu
 • Jodhpur
 • Jaisalmer
 • Bikaner
 • Mandawa

Classic Rajasthan Tour
Start/End: Delhi

17

Night